AllBlog文章Email Marketing

電郵行銷(Email Marketing)不再有用? (#2)

YouTube視頻放在文章最後部分,未看前,可以看看以下[電郵行銷(Email Marketing)不再有用?]故事背景:

還記得一年多前和朋友吃飯,他是一位理財專家,按掲專家,他名下物業不計其數,在香港及大灣區都有不少物業,實際有多少?當然然他没有說出實際數字吧!估計有數十個至百多個呢!他準備營運一盤生意,教人在買樓時如何辦好按揭,減低財務上的風險,他知道我對互聯網宣傳有興趣和有點點研究,所以我們便談到如何網上宣傳他這盤生意。

 
 
當中一個環節講到電郵行銷(Email Marketing)的方法,他對於電郵行銷的理解是old school和outdated,第一個反應就說:「電郵行銷?好似已經過時不中用了,很多人每天都收到很多垃圾郵件,他們不理會更加不會打開細看裏面內容哩。」我與他解釋雖然這是事實,90%的電郵都係廣告或Spam Email,祇有10%才有意義和有用的。
 
但衹要發電郵者適當地把送出的電郵能進入那10%範圍內,整件事便有意義了,尤其對那些營商的人來說,這些郵件就是有效的宣傳,而這宣傳效益,成功做到生意的機會便會大大提升呢!
 
之後我們圍繞著這個題目,談了一個多小時,最終他都認為電郵行銷是一個實際而又有效的方法。整個談話過程中,由他最初的不認同電郵行銷,是無效的方法,應該不會採用,直至到最後他完全接受這方法,確認它有特定的用途和成效,能夠讓他認識電郵行銷的實際效益,我內心當時也多了一份喜悅呢!
 
至於詳細方法是如何運作,在此就不詳細講述了,之後有機會再另開文章研究一下吧。
 
而個人認為,電郵行銷整體上可歸納出下面四個重點:
重點

  1. 如何有效地收集電子郵件名單。
  2. 如何獲得收件者的准許收取你的電郵。
  3. 發送出的電子郵件內容及性質的重要性。
  4. 要有一個自動化的系統處理一系列的電子郵件。

支持下我個YouTube頻道 【互聯網Circle】這裏 Subscribe埋就最好啦,唔該晒。。。

視頻內提及的數據可按這裏參考 : Link

 

 

… … 幫幫忙,
  • 如果可以嘅話Subscribe埋我個YouTube頻道 : 【互聯網Circle】就最好啦 ,按這裏Subscribe!!
  • 如果覺得我的內容有用,按下圖分享給你的FB/Whatsapp/Messenger朋友。
  • Facebook專頁(按這裏–>”互聯網Circle“),比個LIKE呀!

<<文章目錄>>

下面是我最新的文章:

<<文章目錄>>